Quyết định 244/2005/QĐ-BTM

Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào đã được thay thế bởi Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận Việt Nam Bộ Công thương Lào và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào


BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 244/2005/QĐ-BTM

Hà Nội , Ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU S CỦA VIỆT NAM CHO HÀNG HOÁ ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HOÁ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, ký ngày 07 tháng 01 năm 2005, tại Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá được hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 06 năm 2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Xuât nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 CỦA QUY CHẾ
(Ban hành kèm theo Quy ết định số 244/2005/QĐ-BTM ngày 17 tháng 02 năm 2005)

Điều 1. Định nghĩa:

Giấy chứng nhận hàng hoá Mẫu S của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận Mẫu S) là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (viết tắt là C/O) do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp cho hàng hoá Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2005 (gọi tắt là Hiệp định Việt - Lào).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/2005/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu244/2005/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2005
Ngày hiệu lực13/03/2005
Ngày công báo26/02/2005
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/2005/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu244/2005/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýPhan Thế Ruệ
     Ngày ban hành17/02/2005
     Ngày hiệu lực13/03/2005
     Ngày công báo26/02/2005
     Số công báoSố 19
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 244/2005/QĐ-BTM sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S Việt Nam hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan VN lào