Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND về thành lập mới thôn, bản, khu phố trên cơ sở sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND thành lập thôn bản khu phố thuộc huyện Vân Đồn Hải Hà Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP MỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ THUỘC HUYỆN VÂN ĐỒN, HẢI HÀ VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 21 về việc thành lập mới một số thôn, bản, khu phố trên cơ sở sáp nhập một số thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1176/TTr-XDCQ&CTTN ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập mới một số thôn, bản, khu phố trên cơ sở sáp nhập một số thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái, cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn mới thuộc xã Ngọc Vừng và xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn:

a) Thành lập thôn Bình Hải thuộc xã Ngọc Vừng trên cơ sở sáp nhập thôn Bình Ngọc và thôn Ngọc Hải thuộc xã Ngọc Vừng: Diện tích 1.515,4 ha; dân số 48 hộ, 199 nhân khẩu.

b) Thành lập thôn Cống Đông, xã Thắng Lợi trên cơ sở tách toàn bộ những hộ dân có nhà ở và thường xuyên sinh sống ở đảo Cống Đông thuộc thôn 1 thuộc xã Thắng Lợi: Diện tích 2.239,78 ha; dân số 76 hộ với 312 nhân khẩu.

c) Thành lập thôn Cống Tây, xã Thắng Lợi trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ dân còn lại của thôn 1 trên đảo Cống Tây với các hộ dân hiện đang sinh sống thường xuyên của thôn 2 từ Đầu Mỏ (đầu đảo Cống Tây) đến nhà bà Tô Thị Thanh thuộc thôn 2, xã Thắng Lợi: Diện tích 179,07 ha; dân số 100 hộ với 408 nhân khẩu.

d) Thành lập thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ còn lại của thôn 2 (từ nhà ông Nguyễn Văn Khang) đến Nhà văn hóa thôn 3 (hết thôn 3) thuộc xã Thắng Lợi: Diện tích 33,68 ha; dân số 110 hộ với 429 nhân khẩu.

đ) Thành lập thôn Thi Đua, xã Thắng Lợi trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thôn 4 và thôn 5 thuộc xã Thắng Lợi: Diện tích 89,47 ha; dân số 133 hộ với 495 nhân khẩu.

Sau khi thành lập các thôn mới, xã Ngọc Vừng có 3 thôn; xã Thắng Lợi có 4 thôn.

2. Thành lập thôn, khu phố mới thuộc xã Hải Đông và phường Trần Phú, thành phố Móng Cái:

a) Thành lập thôn 2, xã Hải Đông trên cơ sở sáp nhập thôn 1 và thôn 2 thuộc xã Hải Đông: Diện tích 228,1 ha; dân số 138 hộ với 588 nhân khẩu.

b) Thành lập khu phố 1, phường Trần Phú trên cơ sở sáp nhập một phần khu 4 (toàn bộ cụm dân cư khu vực Vàng Lầy thuộc khu phố 4) và khu phố 1 thuộc phường Trần Phú: Diện tích 65,1 ha; dân số 449 hộ với 1.431 nhân khẩu.

c) Thành lập khu phố 3, phường Trần Phú trên cơ sở sáp nhập số hộ dân còn lại của khu phố 4 (toàn bộ cụm dân cư khu vực trường THCS &THPT Chu Văn An thuộc khu phố 4) và khu phố 3 thuộc phường Trần Phú: Diện tích 26,0 ha; dân số 322 hộ với 1.148 nhân khẩu.

Sau khi thành lập mới các thôn, khu phố, xã Hải Đông có 10 thôn; phường Trần Phú có 3 khu phố.

3. Thành lập bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà trên cơ sở sáp nhập bản Bảo Lâm và bản Pò Hèn thuộc xã Quảng Đức: Diện tích 750 ha; dân số 25 hộ với 81 nhân khẩu. Sau khi thành lập bản Pò Hèn, xã Quảng Đức có 15 thôn, bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Huyện Vân Đồn, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2441/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2441/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2441/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND thành lập thôn bản khu phố thuộc huyện Vân Đồn Hải Hà Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND thành lập thôn bản khu phố thuộc huyện Vân Đồn Hải Hà Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2441/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND thành lập thôn bản khu phố thuộc huyện Vân Đồn Hải Hà Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2441/2015/QĐ-UBND thành lập thôn bản khu phố thuộc huyện Vân Đồn Hải Hà Quảng Ninh

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực