Quyết định 2444/QĐ-UBND

Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định 4051/2001/QĐ-UB; Quyết định 2103/2003/QĐ-UB và Quyết định 986/2004/QĐ-UB về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút cán bộ công chức có trình độ, năng lực tốt do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2444/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4051/2001/QĐ-UB NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2001; QUYẾT ĐỊNH SỐ 2103/2003/QĐ-UB NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 986/2004/QĐ-UB NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC TỐT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 417/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4051/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt; Quyết định số 2103/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 986/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút cán bộ công chức có trình độ, năng lực tốt kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm ban hành chính sách mới về trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút cán bộ công chức có trình độ, năng lực tốt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2444/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2444/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2444/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2444/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
       Ngày ban hành12/12/2008
       Ngày hiệu lực12/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre

           • 12/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực