Quyết định 986/2004/QĐ-UB

Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định chính sách trợ cấp đào tạo cán bộ Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC TỐT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt được ban hành kèm theo Quyết định số 4051/2001/QĐ-UB ngày 04/9/2001 và Quyết định số 2103/2003/ QĐ-UB ngày 31/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

1) Chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức:

Phần thứ 3 điểm 4 được bổ sung như sau:

4) Trợ cấp đối với sinh viên đi học đại học và sau đại học (hệ chính quy):

- Sinh viên thuộc một trong các đối tượng: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình nghèo (loại A, B, C) mỗi năm học được trợ cấp 2.000.000 đồng/người (trường công lập và ngoài công lập).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 986/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu986/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2004
Ngày hiệu lực23/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 986/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu986/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýCao Tấn Khổng
     Ngày ban hành23/03/2004
     Ngày hiệu lực23/03/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2008
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 986/2004/QĐ-UB bổ sung trợ cấp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bến Tre