Quyết định 2450/QĐ-UBND

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về chuyển giao việc công chứng các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 24/01/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/3/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đt đai năm 2013;

Căn cứ Luật Công chng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tư pháp tại Công văn số 716/STP-TDTHPL ngày 27/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành về việc chuyển giao việc công chứng các hợp đng giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cp huyện, UBND cp xã cho các t chức hành nghề công chứng thực hiện.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành ph và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thưng trực tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch và các PCT;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2450/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2450/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2450/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành09/11/2015
       Ngày hiệu lực19/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015

           • 09/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực