Quyết định 2451/QĐ-UBND

Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2451/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỚN QUẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt "Đề án Quy hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020"; Quyết định 1766/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 949/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tài Tờ trình số 236/TTr-STP ngày 21/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản do Công chứng viên Hà Minh Trí làm Trưởng văn phòng.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Công chứng Hớn Quản đặt tại Trung tâm hành chính thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Văn phòng Công chứng Hớn Quản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, ông Hà Minh Trí và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, PNC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2451/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2451/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực10/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2451/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2451/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực10/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Văn phòng Công chứng Hớn Quản Bình Phước

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực