Quyết định 246/QĐ-TTg

Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Bệnh viện Bạch Mai;

2. Bệnh viện Chợ Ry;

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

4. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

5. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

7. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí;

8. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;

9. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;

10. Bệnh viện E;

11. Bệnh viện Hữu nghị;

12. Bệnh viện Thống Nhất;

13. Bệnh viện C Đà Nng;

14. Bệnh viện K;

15. Bệnh viện Nhi Trung ương;

16. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương;

17. Bệnh viện Mắt Trung ương;

18. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;

19. Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

20. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội;

21. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh;

22. Bệnh viện 71 Trung ương;

23. Bệnh viện 74 Trung ương;

24. Bệnh viện Phổi Trung ương;

25. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

26. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;

27. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;

28. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

29. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

30. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

31. Bệnh viện Da liễu Trung ương;

32. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

33. Bệnh viện Y học ctruyền Trung ương;

34. Bệnh viện Châm cứu Trung ương;

35. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

36. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

37. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

38. Viện Pasteur Nha Trang;

39. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

40. Viện Dinh dưỡng;

41. Viện Y học Biển;

42. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

43. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

44. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

45. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

46. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;

47. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương;

48. Trường Đại học Y Hà Nội;

49. Trường Đại học Dược Hà Nội;

50. Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh;

51. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

52. Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

53. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ;

54. Trường Đại học Y tế công cộng;

55. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

56. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

57. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

58. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng;

59. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

60. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

61. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

62. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

63. Viện Dược liệu;

64. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

65. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

66. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phm y tế;

67. Viện Pháp y Quốc gia;

68. Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

69. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của các Bộ trưởng theo luật chuyên ngành

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

a) Bố trí, sắp xếp nhân lực và bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí của Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học Trung ương cho các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế theo đúng quy định của pháp luật;

b) Bố trí, sắp xếp nhân lực và bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân số - y tế cho các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế theo đúng quy định của pháp luật;

c) Bố trí, sắp xếp nhân lực và bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí của Viện Giám định y khoa cho Bệnh viện Bạch Mai trực thuộc Bộ Y tế theo đúng quy định của pháp luật;

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo25/02/2014
Số công báoTừ số 225 đến số 226
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu246/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành12/02/2014
       Ngày hiệu lực12/02/2014
       Ngày công báo25/02/2014
       Số công báoTừ số 225 đến số 226
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

           • 12/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực