Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định 601/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 360/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 360/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2012 CỦA UBND TỈNH CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND SANG CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 601/QĐĐC-UBND NGÀY 01/3/2012 CỦA UBND TỈNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 360/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 06/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND sang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 601/QĐĐC-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh đính chính Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu247/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2015
Ngày hiệu lực29/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu247/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành29/01/2015
       Ngày hiệu lực29/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai

           • 29/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực