Quyết định 601/QĐĐC-UBND

Quyết định 601/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 360/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 247/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 360/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Tại Điểm g, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 360/QĐ-UBND đã viết là:

"g) Đối với UBND các xã Xuân Định, Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ thuộc huyện Xuân Lộc".

Nay sửa lại là:

"g) Đối với UBND các xã Xuân Định, Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc".

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Quyết định số 360;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 601/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu601/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2012
Ngày hiệu lực01/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 601/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu601/QĐĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành01/03/2012
       Ngày hiệu lực01/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 601/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 360/QĐ-UBND chứng thực hợp đồng giao dịch Đồng Nai