Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT

Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT về giảm cước thuê bao telex và điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông do Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu Chính viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT giảm cước thuê bao telex, điều chỉnh cước dịch vụ viễn thông


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2479/2000/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM CƯỚC THUÊ BAO TELEX VÀ ĐIỀU CHỈNH CƯỚC MỘT SỐ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.
Căn cứ vào thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và Tiếp thị.

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung cước một số dịch vụ như sau:

1. Giảm cước thuê bao telex áp dụng cho đối tượng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp người nước ngoài, liên doanh với nước ngoài từ 270.000 đồng/máy- tháng xuống còn 80.000 đồng/máy-tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

2. Cước thuê bao điện thoại đối với khách hàng bị tạm ngừng liên lạc do chậm thanh toán cước bằng 100% cước thuê bao điện thoại tương ứng.

3. Fax công cộng nội tỉnh (chưa bao gồm thuế GTGT):

- Fax công cộng đến fax công cộng:

+ Trang đầu: 2.900 đồng/trang A4

+ Trang sau: 2.000 đồng/trang A4

- Fax công cộng đến fax thuê bao:

+ Trang đầu: 2.363 đồng/trang A4

+ Trang sau: 1.636 đồng/trang A4

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2000. Những qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban VGCP, TCBĐ
- HĐQT
- TGĐ, các PTGĐ
- Lưu VP, GCTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 



Trần Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2479/2000/QĐ-GCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2479/2000/QĐ-GCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2000
Ngày hiệu lực01/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2479/2000/QĐ-GCTT

Lược đồ Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT giảm cước thuê bao telex, điều chỉnh cước dịch vụ viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT giảm cước thuê bao telex, điều chỉnh cước dịch vụ viễn thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2479/2000/QĐ-GCTT
        Cơ quan ban hànhTổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
        Người kýTrần Mạnh Hùng
        Ngày ban hành19/09/2000
        Ngày hiệu lực01/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT giảm cước thuê bao telex, điều chỉnh cước dịch vụ viễn thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2479/2000/QĐ-GCTT giảm cước thuê bao telex, điều chỉnh cước dịch vụ viễn thông

           • 19/09/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực