Quyết định 2487/QĐ-UBND

Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2015 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công Thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1272/TTr-SCT ngày 10/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định đối với:

a) Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

c) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đồng thời kinh doanh thực phẩm tại cùng một địa điểm có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định đối với:

a) Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Buôn bán hàng rong.

3. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nêu trên thực hiện đăng ký hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Đi
u 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THD
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2487/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2487/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2487/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2487/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2487/QĐ-UBND hân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm ngành Công Thương Hưng Yên 2016