Quyết định 249/2008/QĐ-UBND

Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Quyết định 22/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 26/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 249/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 7/8/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 552/SGTVT-VP ngày 18/6/2008 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1756/STC-QLGCS ngày 28/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Điều 1 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh như sau: 3.250.000 đồng/học viên/khoá học

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh quản lý tổ chức thu, quản lý sử dụng học phí đào tạo lái xe ô tô theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực06/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu249/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Xuân Huế
       Ngày ban hành27/08/2008
       Ngày hiệu lực06/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 Quyết định 22/2007/QĐ-UBND