Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND kinh phí chất lượng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1524/TTr-LĐTBXH-PCTNXH ngày 18/8/2015; Báo cáo thẩm định số: 118/BC-STP ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1- Nội dung:

1.1. Chương trình phòng, chống mua bán người: Công an tỉnh chủ trì thực hiện;

1.2. Chương trình phòng, chống tội phạm: Công an tỉnh chủ trì thực hiện;

1.3. Chương trình phòng, chống ma túy;

a) Công tác phòng, chống ma túy: Công an tỉnh chủ trì thực hiện.

b) Công tác cai nghiện ma túy: Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì thực hiện.

1.4. Chương trình phòng, chống mại dâm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện;

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng mức kinh phí hằng năm thực hiện các Chương trình tại Khoản 1 Điều này được cân đối, bố trí tối thiểu 0,3% trong tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện tổng hợp dự toán kinh phí của các Chương trình tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này; gửi Sở Tài chính thẩm định, cân đối nguồn kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính, Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2490/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2490/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực06/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2490/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND kinh phí chất lượng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND kinh phí chất lượng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2490/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực06/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND kinh phí chất lượng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2490/2015/QĐ-UBND kinh phí chất lượng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Quảng Ninh

            • 27/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực