Quyết định 25/2001/QĐ-BCN

Quyết định 25/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VỀ LÀM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 67/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Tổng Công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng Công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 1123/TT-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2001) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giữ nguyên tên gọi và chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng Công ty Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Viện Cơ khí năng lượng và mỏ làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường theo Điều lệ của Tổng Công ty Than Việt Nam, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Viện trưởng Viện Cơ khí năng lượng và mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- TTgCP (B/cáo),
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ GD và ĐT,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND TP Hà Nội,
-TCTy Than VN,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2001
Ngày hiệu lực07/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành23/05/2001
        Ngày hiệu lực07/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện Cơ khí năng lượng và mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam

            • 23/05/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực