Quyết định 25/2002/QĐ-TTg

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995 đã được thay thế bởi Nghị định 114/2007/NĐ-CP chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma tuýi bán dâm sau cai nghiện ma tuý và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 25/2002/QĐ-TTg NGÀY 01/02/2002 VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NGÀY 6/7/1995 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 9 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị quyết số 05/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về ngăn chặn và phòng, chống tệ nạn mại dâm;
Căn cứ Nghị quyết số 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cán bộ, nhân viên (trong chỉ tiêu biên chế và làm việc theo chế độ hợp đồng) đang làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995, được hưởng phụ cấp đặc thù nghề nghiệp trong khoảng từ 200.000 đồng - 500.000 đồng/cán bộ/ tháng. Mức phụ cấp cụ thể do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tuỳ thuộc vào địa bàn đặt Cơ sở chữa bệnh (vùng đồng bằng, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo).

Điều 2. Riêng đối với cán bộ, nhân viên chuyên ngành y tế làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được hưởng thêm các phụ cấp sau:

a) Phụ cấp thường trực y tế: áp dụng đối với cán bộ, nhân viên y tế thường trực chuyên môn y tế ngoài giờ tiêu chuẩn, thực hiện theo Quyết định số 794/TTg ngày 5/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ qui định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

b) Đối với những cán bộ, nhân viên (bao gồm cả cán bộ phục vụ) trực tiếp điều trị cắt cơn cho người nghiện ma tuý được áp dụng như cán bộ, viên chức điều trị chuyên khoa tâm thần, được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế.

c) Đối với những cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV/AIDS được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế.

Điều 3. Kinh phí chi trả các khoản phụ cấp đối với cán bộ nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này thuộc ngân sách địa phương cấp, nằm ngoài định mức kinh phí thường xuyên của các Cơ sở chữa bệnh; và từ nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất, đóng góp của đối tượng và các nguồn tài trợ nhân đạo khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2002
Ngày hiệu lực16/02/2002
Ngày công báo22/03/2002
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành01/02/2002
        Ngày hiệu lực16/02/2002
        Ngày công báo22/03/2002
        Số công báoTừ số 11 đến số 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2002/QĐ-TTg chế độ, chính sách cán bộ làm việc tại cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 6/7/1995