Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2005/QĐ-UB về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 25/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2005/QĐ-UB NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm (5) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- VP Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- TV.UBND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- TT.UBMTTQ, các đoàn thể thành phố;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- TT.HĐND và UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo;
- Báo Cần Thơ;
- Lưu VT. TS.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2009
Ngày hiệu lực04/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành25/03/2009
        Ngày hiệu lực04/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ QĐ 32/2005/QĐ-UB