Quyết định 25/QĐ-VPCP

Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA GIÚP CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ ý kiến phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Phiếu trình số 8327/PT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi là Tổ Chuyên gia), bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Tổ trưởng.

2. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên.

3. Ông Chung Á, Phó Giáo sư, Tiến sỹ xã hội học, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam, thành viên.

4. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Chủ tịch Hội phòng, chống AIDS thành phố Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

5. Ông Đàm Hữu Đắc, Tiến sỹ kinh tế, Phó Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

6. Ông Trịnh Quân Huấn, Giáo sư, Tiến sỹ y khoa, Chuyên gia về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

7. Ông Nguyễn Bích Đạt, Tiến sỹ kinh tế, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

8. Ông Hoàng Văn Kể, Tiến sỹ kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên.

9. Bà Trần Thị Hà, Tiến sỹ kinh tế, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, thành viên.

10. Bà Khuất Thu Hồng, Tiến sỹ xã hội học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, thành viên.

11. Bà Hoàng Thị Hiền, Điều phối viên Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách”, nguyên Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Tổ Chuyên gia

1. Thành viên Tổ Chuyên gia hoạt động theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân, hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Lao động.

2. Tổ trưởng Tổ Chuyên gia được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

3. Kinh phí phục vụ các hoạt động của Tổ Chuyên gia do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được bố trí trong ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ và các khoản tài trợ (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Ủy ban Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TCCB, TCCV, TV, PL, HC, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2012
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành09/01/2012
        Ngày hiệu lực09/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-VPCP năm 2012 về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn

           • 09/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực