Quyết định 2526/QĐ-UBND

Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 2526/QĐ-UBND bãi bỏ 51/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/7/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực biểu diễn;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tại Công văn số 1185/SVHTTDL-KHTC ngày 19/5/2016 và đề nghị của Sở tài chính tại Công văn số 1103/STC-HCSN ngày 13/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định 51/2012/QĐ.UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An.

Lý do bãi bỏ: Ngày 20/5/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực biểu diễn, vì vậy việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng theo văn bản này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT VX UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP (VX) UBND tỉnh;
- Công báo, Cổng TTĐT tỉnh
- Phòng KGVX (Tr);
- Lưu: VT.UB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2526/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2526/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2526/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2526/QĐ-UBND bãi bỏ 51/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2526/QĐ-UBND bãi bỏ 51/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Nghệ An 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2526/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Minh Thông
       Ngày ban hành02/06/2016
       Ngày hiệu lực02/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2526/QĐ-UBND bãi bỏ 51/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2526/QĐ-UBND bãi bỏ 51/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Nghệ An 2016

           • 02/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực