Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC của Bộ Văn hoá -Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin.

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 307/TTr-SVHTTDL ngày 08/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ tỉnh Nghệ An.

2. Mức hỗ trợ

a) Biểu diễn tại miền núi: Hỗ trợ 5.000.000 đồng/buổi diễn cho mỗi đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp khi biểu diễn tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi.

b) Hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với diễn viên: Ngân sách hỗ trợ 100% chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với diễn viên được quy định tại Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật