Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 31/TP ngày 08 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND
Ngày 20/10/2010

Ban hành Quy chế phối hp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6.

Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản.

14/4/2015

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND-NV
Ngày 09/4/2012

Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 6.

Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản.

22/7/2015

Tổng số: 2 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo01/03/2016
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 253/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu253/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNgô Thành Luông
       Ngày ban hành21/01/2016
       Ngày hiệu lực21/01/2016
       Ngày công báo01/03/2016
       Số công báoSố 13
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 thành phố Hồ Chí Minh 2016

           • 21/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực