Quyết định 2546/QĐ-UBND

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 quy định mức trợ cấp, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 2609/QĐ-UBND quy định mức trợ giúp xã hội đột xuất Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 27/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CỨU, TRỢ ĐỘT XUẤT KHI CÓ THIÊN TAI XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số 747/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Đối với hộ gia đình:

a) Có người chết, mất tích: 5.000.000 đồng/người.

b) Có người bị thương nặng: 1.500.000 đồng/người.

c) Có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 6.000.000 đồng/hộ.

d) Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét: 6.000.000 đồng/hộ.

đ) Hộ gia đình quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này sống ở vùng khó khăn thuộc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định, mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/hộ.

e) Hỗ trợ nhà ở bị tốc mái:

- Bị thiệt hại từ 80% đến 100%: 3.000.000 đồng/hộ.

- Bị thiệt hại từ 60% đến dưới 80%: 2.000.000 đồng/hộ.

- Bị thiệt hại từ 40% đến dưới 60%: 1.500.000 đồng/hộ.

- Bị thiệt hại từ 20% đến dưới 40%: 1.000.000 đồng/hộ.

2. Đối với cá nhân:

a) Trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.

b) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.500.000 đồng/người.

c) Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú: 15.000 đồng/người/ngày, nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt cần phải kéo dài thì thời gian được hưởng trợ cấp tối đa không quá 90 ngày và mức trợ cấp bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

d) Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng, được Ủy ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì các cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng: 3.000.000 đồng/người.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức trợ cấp, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2010
Ngày hiệu lực23/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2546/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLê Thanh Xuân
       Ngày ban hành23/11/2010
       Ngày hiệu lực23/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long