Quyết định 2518/QĐ-UBND

Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức trợ cấp, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thiên tai Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ ĐỘT XUẤT KHI CÓ THIÊN TAI XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số 11/TTr-PCLBTKCN ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Đối với hộ gia đình:

a) Có người chết, mất tích: 3.000.000 đồng/người.

b) Có người bị thương nặng: 1.000.000 đồng/người.

c) Có nhà bị sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 5.000.000 đồng/hộ.

d) Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất: 5.000.000 đồng/hộ.

đ) Hộ có nhà ở bị tốc mái:

- Nhà ở chính:

+ Bị thiệt hại từ 80% đến 100%: 2.000.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 60% đến dưới 80%: 1.500.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 40% đến dưới 60%: 1.000.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 20% đến dưới 40%: 500.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại dưới 20%, nhân dân tự khắc phục.

- Nhà ở phụ:

+ Bị thiệt hại từ 80% đến 100%: 1.000.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 60% đến dưới 80%: 800.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 40% đến dưới 60%: 500.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại từ 20% đến dưới 40%: 300.000 đồng/hộ.

+ Bị thiệt hại dưới 20%, nhân dân tự khắc phục.

e) Hộ gia đình có người là lao động chính bị chết, mất tích; hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất; hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, cháy, hỏng nặng, lâm vào cảnh bị đói do thiếu lương thực, ngoài khoản trợ cấp nêu trên, được xem xét trợ giúp thêm các khoản sau cho đến khi hộ thoát khỏi diện nghèo:

- Miễn, giảm học phí cho người đang học văn hóa, học nghề.

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế hoặc khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở chữa bệnh của Nhà nước.

- Được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

2. Cá nhân:

a) Trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng; trong thời gian từ 01 đến 03 tháng.

b) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.000.000 đồng/người.

c) Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng được Uỷ ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì các cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng là 2.000.000 đồng.

Kinh phí thực hiện: Khi có thiên tai xảy ra ở địa bàn nào thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nơi xảy ra thiên tai ra quyết định và chi trả trợ cấp từ ngân sách của huyện, thị xã; trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua tỉnh, các đoàn thể xã hội.

Trường hợp các nguồn kinh phí trên không đủ để thực hiện cứu trợ đột xuất thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp đề xuất trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Giao Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục trợ cấp đột xuất theo đúng Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các quy định trái với quy định này được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2518/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2518/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2518/QĐ-UBND năm 2008 mức trợ cấp cứu trợ đột xuất khi có thiên tai Vĩnh Long