Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy đã được thay thế bởi Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô gắn máy và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2557/2002/QĐ-BGTVT:

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP CÁC LOẠI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông Vận tải;
Căn cứ quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy;
Căn cứ quyết định 75/TTg ngày 03/02/1997 của Thủ tướng Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Xét đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy".

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:  Bãi bỏ các Quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho đối tượng sản phẩm là mô tô, xe gắn máy nêu trong các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT và Quyết định 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 4: Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4; 
- VP Chính phủ (để báo cáo);
Bộ Công an, Cục CSGTĐBĐS;
Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Bộ Công nghiệp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TC Hải quan;
- UBND các Tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Công báo;
Lưu KHCN, HC.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ
 

 

 

FIE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2557/2002/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2557/2002/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2002
Ngày hiệu lực31/08/2002
Ngày công báo25/09/2002
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2557/2002/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2557/2002/QĐ-BGTVT
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
     Người kýTrần Doãn Thọ
     Ngày ban hành16/08/2002
     Ngày hiệu lực31/08/2002
     Ngày công báo25/09/2002
     Số công báoSố 47
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy