Quyết định 2563/QĐ-UBND

Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Điều 4 Quyết định 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2563/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

“Điều 4. Lộ trình thực hiện cơ chế tài chính

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoạt động cho Viện Kinh tế - Xã hội thành phố (trước đây là Viện Kinh tế thành phố) từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Kể từ năm 2010, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố hoạt động theo loại hình tổ chức sự nghiệp khoa học tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Riêng công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao thì kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 100%.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố, thủ trưởng cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2563/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2563/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2008
Ngày hiệu lực13/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2563/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2563/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành13/10/2008
       Ngày hiệu lực13/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1735/QĐ-UBND Cần Thơ