Quyết định 265/QĐ-UBND

Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi quy định việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định 1735/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

“Điều 4. Lộ trình thực hiện cơ chế tài chính:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoạt động cho Viện Kinh tế - Xã hội thành phố từ 01 tháng 01 năm 2007 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013;

- Kể từ năm 2014, Viện hoạt động theo loại hình tổ chức sự nghiệp khoa học tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Riêng công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao thì kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp toàn bộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:

1. Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ;

2. Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội, thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2011
Ngày hiệu lực28/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu265/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
      Người kýTrần Thanh Mẫn
      Ngày ban hành28/01/2011
      Ngày hiệu lực28/01/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 265/QĐ-UBND 2011 Viện kinh tế xã hội Cần Thơ

       • 28/01/2011

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 28/01/2011

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực