Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA

Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA năm 1999 duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2564/QĐ-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT CÔNG TÁC QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;
Xét tờ trình số 658/SYT-BQLDA ngày 10/4/1999 của Sở Y tế thành phố ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 845/TT-KHĐT-VX ngày 24/4/1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1- Tên công tác nghiên cứu: Qui hoạch phát triển ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Chủ đầu tư: Sở Y tế thành phố.

2- Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư: Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật-phân vùng chức năng và qui hoạch sử dụng đất, bố cục kiến trúc và không gian đô thị, định hướng phát triển mạng lưới ngành Y tế.

3- Địa điểm công trình: thành phố Hồ Chí Minh.

4- Nội dung công tác hồ sơ qui hoạch chung:

- Lập nhiệm vụ qui hoạch.

- Thiết kế qui hoạch: đánh giá hiện trạng và tổng hợp mạng lưới ngành y tế ; định hướng phát triển mạng lưới ngành y tế đến năm 2010 ; qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế 5-10 năm.

- Quản lý, thẩm tra, phê duyệt qui hoạch.

5- Tổng kinh phí đầu tư: 400 triệu đồng (bốn trăm triệu đồng).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 1999.

6- Các trách nhiệm của chủ đầu tư bảo đảm thực hiện:

- Thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước ;

- Nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TTUB: CT, PCT/QLĐT,VX
- Cục Thống kê TP
- VPUB: PVP/QLDA, VX
- Tổ QLDA, VX
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2564/QĐ-UB-QLDA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2564/QĐ-UB-QLDA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/1999
Ngày hiệu lực06/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2564/QĐ-UB-QLDA

Lược đồ Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2564/QĐ-UB-QLDA
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành06/05/1999
        Ngày hiệu lực06/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020