Quyết định 258/2007/QĐ-UBND

Quyết định 258/2007/QĐ-UBND ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng

Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/2007/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ HUY ĐỘNG VỐN ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ THU NHẬP THẤP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Văn bản số 3852/CV-UB ngày 19/8/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt qui mô tổng thể và qui mô nâng cấp Giai đoạn 1 Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 635/CP-CN ngày 15/05/03 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 31/CV-TTHĐND ngày 17/01/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấpppp;

Căn cứ các Quyết định số 2841/QĐ-UB ngày 06/11/2003 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần số 1 bao gồm Hạng mục 1 (Giai đoạn 1), Hạng mục 2, 5 và 6 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng; số 1755/QĐ-UB ngày 12/6/2004 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng sử dụng vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Tài liệu thẩm định Dự án của Ngân hàng Thế giới và Hiệp định Tín dụng kí kết tháng 7/2004 giữa Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòngggg.

Điều 2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông công chính và các ngành liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân các quận, các phường (có danh sách kèm theo), trong phạm vi, chỉ giới triển khai dự án, tổ chức thực hiện theo Qui chế này và các qui định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông công chính, Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Kiến An, Ngô Quyền, Hải An, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường trong phạm vi, chỉ giới triển khai dự án và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhật4 tháng trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu258/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýTrịnh Quang Sử
       Ngày ban hành13/02/2007
       Ngày hiệu lực13/02/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
       Cập nhật4 tháng trước
       (02/10/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/2007/QĐ-UBND Huy động vốn đóng góp Cải tạo hạ tầng dân cư thu nhập thấp Hải Phòng