Quyết định 2606/QĐ-UBND

Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2012 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 - tỉnh Bình Phước

Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 1312/QĐ-UBND điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 2013 Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIỀU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 - TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 3/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012;

Căn cứ Công văn số 10052/BKHĐT-TH ngày 30/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1751/TTr-SKHĐT ngày 25/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, các Chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2606/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2012
Ngày hiệu lực25/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2606/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2606/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành25/12/2012
        Ngày hiệu lực25/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2606/QĐ-UBND 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013 Bình Phước