Quyết định 2616/QĐ-UBND

Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt chi phí lập dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có phần thiết bị do tỉnh Kiên Giang ban hành

Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1135/QĐ-UBND 2014 hệ số chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CHỈ CÓ PHẦN THIẾT BỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ theo công bố số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản số 164/BB-SKHĐT tại cuộc họp của các ban, ngành trong tỉnh ngày 14 tháng 11 năm 2007 về việc thông qua chi phí lập dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có phần thiết bị;

Xét Tờ trình liên sở số 238/TTr-SKHĐT-TC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính Kiên Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chi phí lập dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có phần thiết bị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi phí lập dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có phần thiết bị được tính cụ thể như sau:

- Chi phí lập dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có phần thiết bị (GB):

GB = Gtb x Nt x Ka

Trong đó:

+ Gtb: chi phí thiết bị trước thuế;

+ Nt: định mức chi phí tư vấn lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật nội suy theo công bố số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

+ Ka: hệ số điều chỉnh

Ka = 0,4 đối với dự án;

Ka = 0,45 đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2616/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2616/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2616/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2616/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2616/QĐ-UBND 2007 phê duyệt chi phí lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật Kiên Giang