Quyết định 262/2003/QĐ-UB

Quyết định 262/2003/QĐ-UB về đổi tên sở Tài chính - vật giá thành sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 262/2003/QĐ-UB vđổi tên sở Tài chính vật giá thành sở Tài chính Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/2003/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/V ĐỔI TÊN SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THÀNH SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cử Quyết định. số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại văn bản số 1144/CV-TCVG ngày 05/11/2003 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 603/TT-TC ngày 05/11/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Sở Tài chỉnh - Vật giá thành Sở Tài chỉnh tỉnh Bình Dương.

Điều 2: a) Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - giá cả trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dầu và tài khoản riêng.

b) Sở do 1 Giám đốc điều hành và có từ 2- 3 Phó giám đốc giúp việc. Các chức vụ này do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chỉnh quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu262/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2003
Ngày hiệu lực21/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 262/2003/QĐ-UB vđổi tên sở Tài chính vật giá thành sở Tài chính Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 262/2003/QĐ-UB vđổi tên sở Tài chính vật giá thành sở Tài chính Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu262/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýHồ Minh Phương
        Ngày ban hành06/11/2003
        Ngày hiệu lực21/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 262/2003/QĐ-UB vđổi tên sở Tài chính vật giá thành sở Tài chính Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 262/2003/QĐ-UB vđổi tên sở Tài chính vật giá thành sở Tài chính Bình Dương

            • 06/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực