Quyết định 2637/QĐ-BGTVT

Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2637/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 25/2012/TT-BGTVT NGÀY 3/7/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘI PHÍ THAM GIA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ (IMO)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ngày 3/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy định tính dung tích được sửa đổi quy định tại Điều 4 như sau:

Sửa mục b) khoản 3 Điều 4 “Tàu kéo, tàu đẩy, tàu cứu hộ: 0,1HP (KW) tính bằng 0,5 GT” thành “Tàu kéo, tàu đẩy, tàu cứu hộ: 01HP (KW) tính bằng 0,5 GT”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước; các doanh nghiệp vận tải, các chủ tàu;
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Trang TTĐT của Bộ GTVT;
- Trang TTĐT Cục HHVN;
- Lưu: VT, TC (Kh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2637/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2637/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2012
Ngày hiệu lực26/10/2012
Ngày công báo09/11/2012
Số công báoTừ số 649 đến số 650
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2637/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2637/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Văn Công
       Ngày ban hành26/10/2012
       Ngày hiệu lực26/10/2012
       Ngày công báo09/11/2012
       Số công báoTừ số 649 đến số 650
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2637/QĐ-BGTVT năm 2012 đính chính Thông tư 25/2012/TT-BGTVT

           • 26/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực