Quyết định 27/2007/QĐ-UBND

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý kèm theo quyết định 22/2007/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 12, QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2007 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 07/01/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác phòng chống ma tuý;

Căn cứ Thông báo số 699/TB-TU ngày 01/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung trong công tác phòng chống ma tuý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 612/TTr-STC ngày 19/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007 của UBND tỉnh quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La, như sau:

1. Mức hỗ trợ

Nâng mức chi hỗ trợ công tác triệt xoá điểm tệ nạn ma tuý cho lực lượng Công an, Biên phòng từ: 3.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/01 đối tượng bị bắt giữ và khởi tố về tội phạm ma tuý được quy định tại các Điều 194, 197, 198, 200 Bộ Luật Hình sự.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2007.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí an ninh - quốc phòng hàng năm.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007 của UBND tỉnh quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh ;
- TT BCĐ 03 TU;
- VP BCĐ 03 TU;
- BCĐ 03 các huyện, thị xã;
- Như Điều 3; ( Để thực hiện )
- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 40 bản

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Chí Thức
       Ngày ban hành03/11/2007
       Ngày hiệu lực13/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2007/QĐ-UBND chính sách tài chính phòng chống ma tuý Sơn La