Quyết định 27/2007/QĐ-UBND

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu theo chỉ tiêu, định mức về huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN THU THEO CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC VỀ HUY ĐỘNG SỨC DÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 35/2007/NQ-CP ngày 09/7/2007 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) về việc bãi bỏ Nghị quyết số 54/2003/NQ-HĐND K6, ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI về mức thu huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản thu theo chỉ tiêu, định mức về huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn việc bãi bỏ khoản thu huy động sức dân theo hình thức ấn định đầu công đầu mẫu; nhưng vẫn tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tự nguyện để cùng nhà nước xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn ở địa phương.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện kiểm tra Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Diệp
       Ngày ban hành21/12/2007
       Ngày hiệu lực31/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2007/QĐ-UBND hủy bỏ khoản thu xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực