Quyết định 27/2008/QĐ-UBND

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng quy định về thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định 1670/2000/QĐ-UB do tỉnh Kiên Giang ban hành

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 18/2010/QĐ-UBND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non công lập Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 3.2, ĐIỀU 3 CỦA BẢNG QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1670/2000/QĐ-UB NGÀY 03/8/2000 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1670/2000/QĐ-UB ngày 03 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi về việc ban hành bổ sung mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 202/TTr-STC ngày 28 tháng 7 năm 2008 về việc ban hành bổ sung mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 3.2, Điều 3 của Bảng quy định về thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1670/2000/QĐ-UB ngày 03/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: sinh viên đang theo học hệ cao đẳng chính quy tập trung trong chỉ tiêu được duyệt thuộc diện đóng học phí.

2. Mức thu: 150.000 đồng/sinh viên/tháng.

3. Việc quản lý, thu, chi, miễn, giảm học phí:

- Việc quản lý, thu, chi: được thực hiện theo các quy định có liên quan của Nhà nước;

- Đối tượng miễn, giảm: được thực hiện theo Quyết định số 1670/2000/QĐ-UB ngày 03/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Thời gian thực hiện: mức thu này được áp dụng từ đầu năm học 2008 - 2009.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; các cá nhân, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực06/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành27/08/2008
        Ngày hiệu lực06/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thu sử dụng học phí giáo dục đào tạo công lập Kiên Giang