Quyết định 27/2009/QĐ-UBND

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 31 Quyết định 147/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 27/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 31 QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2007/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2007 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:

"- Đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (Đối với phương án liên quan đến đất đai), Sở Xây dựng (Đối với phương án liên quan nhà, vật kiến trúc) thẩm định trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với các dự án liên quan từ 2 huyện trở lên."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2009
Ngày hiệu lực02/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Đình Chi
       Ngày ban hành20/02/2009
       Ngày hiệu lực02/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất