Quyết định 27/2011/QĐ-UBND

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đã được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-UBND chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1225/TTr-SGTVT ngày 18/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về chính sách đầu tư:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 167 tấn xi măng/01Km đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m dày 18cm, BTXM M250 đá 2x4.

- Huy động lồng ghép từ các nguồn ngân sách huyện, vốn lồng ghép từ các chương trình, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Ưu tiên đầu tư cho 3 huyện thuộc chương trình 30a (thuộc các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh) và 04 xã chọn làm thí điểm của tỉnh là xã Nhơn Lộc (An Nhơn), xã Bình Nghi (Tây Sơn), xã Hoài Hương (Hoài Nhơn) và xã Ân Thạnh (Hoài Ân) và 23 xã thuộc các huyện, thành phố thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

2. Tổ chức thực hiện:

a. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp, đề xuất danh mục đường cần đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh; tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, công tác quản lý, thực hiện đầu tư và giám sát chất lượng công trình cho cán bộ cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo lập thiết kế mẫu các loại kết cấu nền, mặt đường để áp dụng đồng loạt; phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương và đề xuất việc hỗ trợ xi măng cho từng công trình; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

b. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, báo cáo UBND tỉnh.

c. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế đề xuất cơ cấu đuôi dự toán công trình và các biện pháp thực hiện kèm theo, theo hướng giảm thiểu hoặc loại bỏ những chi phí có thể được nhằm làm giảm giá thành công trình một cách hợp lý, báo cáo UBND tỉnh.

d. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện hàng năm gửi về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua; chỉ đạo UBND các xã (Chủ đầu tư đối với các công trình tại địa phương) tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về công tác đầu tư xây dựng, về việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2000/QĐ-UB ngày 23/02/2000 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2011
Ngày hiệu lực11/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành01/09/2011
        Ngày hiệu lực11/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2011/QĐ-UBND Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn