Quyết định 27/2011/QĐ-UBND

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm đã được thay thế bởi Quyết định 339/2014/QĐ-UBND tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất hàng năm Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ ý kiến kết luận tại phiên họp UBND tỉnh ngày 17/02/2011;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1. Quyết định này quy định đơn giá thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi Nhà nước cho thuê đất hoặc chuyển từ hình thức nhà nước giao đất sang cho thuê đất.

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê thì đơn giá trúng đấu giá không được thấp hơn đơn giá thuê đất quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Đơn giá thuê đất.

1. Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định.

Trường hợp giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì xác định lại giá đất làm căn cứ tính đơn giá thuê đất. Quy trình xác định lại giá đất cho phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) xác định bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng quy định tại khoản 1 điều này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Đối với tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài thuê đất: Căn cứ vào hồ sơ thuê đất của từng dự án và quy định về đơn giá thuê đất, Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế xác định đơn giá thuê đất và thông báo, làm căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất: Căn cứ vào hồ sơ thuê đất của từng dự án và quy định về đơn giá thuê đất, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế xác định đơn giá thuê đất, trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định, làm căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

3. Hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất, Sở Tài chính (đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất) thực hiện việc điều chỉnh đơn giá thuê theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2011, thay thế Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2011
Ngày hiệu lực01/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành23/02/2011
       Ngày hiệu lực01/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất hàng năm