Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng kèm theo Quyết định 1206/2013/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN RỪNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1206/2013/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 50/2010/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 223A/TTr-STC ngày 18 tháng 11 năm 2015; Báo cáo thẩm định số: 360/BCTĐ-STP ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng ban hành kèm theo Quyết định số: 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo Biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế phần II Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số: 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

BIỂU GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế

(1000 đồng)

KVI

KVII

I

Đối với sản phẩm gỗ tròn

 

 

 

1

Gỗ nhóm I

m3

12.000

10.000

2

Gỗ nhóm II

m3

5.000

4.000

 

Riêng: + Đinh

m3

13.000

11.000

 

           + Nghiến

m3

10.000

9.000

 

Bìa bắp

Ste

600

500

3

Gỗ nhóm III

m3

2.500

2.000

 

Riêng: + Giổi, chò chỉ, dâu

m3

5.000

4.000

 

         + Gỗ de, sao

m3

4.000

3.000

 

Bìa bắp

Ste

400

300

4

Gỗ nhóm IV

m3

2.000

1.800

 

Riêng: + Gỗ mỡ

m3

1.100

1.000

 

           + Lim sừng, chả khế

m3

4.000

3.000

5

Gỗ nhóm V, VI

m3

1.200

1.100

 

Riêng: + Phay, muồng cánh dán, mận rừng

m3

2.000

1.800

 

           + Sau sau

m3

700

600

 

Bìa bắp

Ste

250

200

6

Gỗ nhóm VII, VIII

m3

800

700

 

Riêng: + Bồ đề

m3

1.100

1.000

 

           + Xoan

m3

1.300

1.200

II

Đối với sản phẩm rừng tự nhiên khác

 

 

 

1

Hạt sa nhân khô

Kg

100

80

2

Rễ gù hương

Kg

1

0,8

3

Song sợi dài, D ≥ 2cm

Kg

5

4,5

4

Hèo dài ≥ 2,3cm D ≥ 2cm

Đoạn

4

3,5

5

Nấm hương khô

Kg

350

300

6

Măng nứa tươi

Kg

10

8

7

Măng vầu tươi

Kg

12

10

8

Măng khô

Kg

120

100

9

Vầu cây

 

 

 

 

- Loại Ф >3cm

Cây

6

4

 

- Loại Ф <=3cm

Cây

2

1,5

10

Vầu và nứa nguyên liệu giấy

Tấn

400

300

11

Nứa nguyên liệu giấy (bổ)

Tấn

400

300

12

Nứa ngộ (nứa cây)

 

 

 

 

D > 7cm

Cây

8

6

 

D ≤ 7cm

Cây

6

4

13

Nứa dèo, nứa tép

Cây

0,8

0,6

14

Nứa trẻ tăm mành

Tấn

500

40

15

Củi bổ

Ste

250

200

16

Củi cành

Ste

180

150

17

Dược liệu khác (lạc khem, tèng tầng, củ khúc khắc…)

Kg

6

5

Ghi chú: - Sản lượng gỗ tính thuế đối với gỗ thành khí được xác định (quy tròn) bằng khối lượng thực tế x 1,6. Đối với gỗ cành ngọn, phụ phẩm nếu còn nguyên trạng (gỗ tròn chưa xẻ) thì căn cứ lý lịch gỗ để áp dụng theo quy định.

- Loại tài nguyên chưa quy định tại Quyết định này thì xác định giá trị tính thuế tài nguyên theo Luật Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành18/12/2015
       Ngày hiệu lực28/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng Bắc Kạn