Quyết định 2727/QĐ-UBND

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 716/QĐ-UBND và 1774/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 716/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1774/QĐ-UBND NGÀY 21/9/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1905/SLĐTBXH-TBXH ngày 07/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lý do: Mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2727/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2016
Ngày hiệu lực14/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2727/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2727/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Chí Hiến
       Ngày ban hành14/11/2016
       Ngày hiệu lực14/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016

          • 14/11/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/11/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực