Quyết định 2751/QĐ-UB-KT

Quyết định 2751/QĐ-UB-KT năm 1996 về chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo hàng quý đối với các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2751/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TẠM THỜI HÀNG THÁNG VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO QUÝ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-LĐ ngày 30/11/1993 của Liên Bộ Tổng cục Thống kê và Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê đối với đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài;
Căn cứ ý kiến chấp thuận của Liên Bộ Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 300/TCTK-PPCD ngày 20/5/1996 ;
Xét yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo hàng quý đối với các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Cục trưởng Cục Thống kê thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thu thập báo cáo của các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố , Cục trưởng CụcThống kê thành phố,Giám đốc các sở ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2751/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2751/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/1996
Ngày hiệu lực06/06/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2751/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2751/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Châu
        Ngày ban hành06/06/1996
        Ngày hiệu lực06/06/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2751/QĐ-UB-KT chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung chỉ tiêu báo cáo hàng quý đơn vị kinh tế vốn đầu tư nước ngoài