Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh sách cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang được phép tái xuất hàng hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 danh sách cửa khẩu phụ điểm thông quan tái xuất hàng hóa Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG VÀ NGOÀI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ văn bản số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản số 12115/BCT-XNK ngày 31/12/2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (văn bản số 60/BNN-CB ngày 09/01/2014), Bộ Quốc Phòng (văn bản số 239/BQP-BĐBP ngày 10/01/2014) và Bộ Tài chính (văn bản số 1500/BTC-TCHQ ngày 25/01/2014) về các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang được phép tái xuất hàng hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang được phép thực hiện tái xuất hàng hóa theo danh sách dưới đây:

1. Cửa khẩu phụ Xín Mần, huyện Xín Mần.

2. Cửa khẩu phụ Săm Pun, huyện Mèo Vạc

Điều 2. Doanh nghiệp và danh mục hàng hóa được phép tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan ghi tại Điều 1, thực hiện theo các quy định hiện hành và phải được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép tái xuất đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Thanh Thủy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Quốc Phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- BTL Bộ đội biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- TTr. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công an tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường;
- UBND các huyện biên giới;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 danh sách cửa khẩu phụ điểm thông quan tái xuất hàng hóa Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 danh sách cửa khẩu phụ điểm thông quan tái xuất hàng hóa Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 danh sách cửa khẩu phụ điểm thông quan tái xuất hàng hóa Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2014 danh sách cửa khẩu phụ điểm thông quan tái xuất hàng hóa Hà Giang

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực