Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 39/2016/TT-NHNN hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 28/2002/QĐ-NHNN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31/12/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau:

"Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002. Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định này thay thế cho Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2002
Ngày hiệu lực11/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu28/2002/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýLê Đức Thuý
     Ngày ban hành11/01/2002
     Ngày hiệu lực11/01/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN