Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT ban hành Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT 2 Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-161 68-174: 2006


BỘ BƯU CHÍNH,VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 02 Tiêu chuẩn Ngành:

1. Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-161: 2006;

2. Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông, Mã số TCN 68-174: 2006.

Điều 2. Các tiêu chuẩn nêu ở Điều 1 được áp dụng thay thế các Tiêu chuẩn Ngành tương ứng:

1.Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-161: 1996 ban hành kèm theo Quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 3 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện;

2. Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông, Mã số TCN 68-174: 1998 ban hành kèm theo Quyết định số 773/1998/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Sở BCVT;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2006
Ngày hiệu lực15/08/2006
Ngày công báo31/07/2006
Số công báoTừ số 45 đến số 46
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT 2 Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-161 68-174: 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT 2 Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-161 68-174: 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2006/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Nguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành25/07/2006
        Ngày hiệu lực15/08/2006
        Ngày công báo31/07/2006
        Số công báoTừ số 45 đến số 46
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT 2 Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-161 68-174: 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-BBCVT 2 Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-161 68-174: 2006

            • 25/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực