Quyết định 28/2007/QĐ-BYT

Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn đã được thay thế bởi Thông tư 20/2009/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 28/2007/QĐ-BYT giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ KHỐI LƯỢNG MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội;
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;
Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;
Căn cứ nguyên tắc xác định giá máu và các chế phẩm máu tại Công văn số 1005/BTC-HCSN ngày 18/01/2007 của Bộ Tài chính; căn cứ Công văn số 4590/BTC-QLG ngày 04/4/2007 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định giá máu toàn phần và chế phẩm máu;
Theo đề nghị của các ông (bà): Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ trưởng Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn áp dụng cho các đối tượng thanh toán từ ngân sách nhà nước (kể cả nguồn thu viện phí của các cơ sở y tế công lập) và Quỹ Bảo hiểm y tế như sau:

1. Giá tối đa cho các khối lượng máu toàn phần đạt tiêu chuẩn:

a) 80.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 50 ml;

b) 125.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 100 ml;

c) 175.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 150 ml;

d) 220.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 200 ml;

đ) 260.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 250 ml;

e)290.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 300 ml;

g)320.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 350 ml;

h) 350.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 400 ml;

i) 380.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 450 ml.

2.Giá tối đa cho chế phẩm hồng cầu đạt tiêu chuẩn quy định:

a)75.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 50 ml máu toàn phần;

b) 120.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 100 ml máu toàn phần;

c) 165.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 150 ml máu toàn phần;

d) 210.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 200 ml máu toàn phần;

đ) 250.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 250 ml máu toàn phần;

e) 290.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 300 ml máu toàn phần;

g) 320.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 350 ml máu toàn phần;

h) 340.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 400 ml máu toàn phần;

i) 365.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 450 ml máu toàn phần.

3.Giá tối đa cho chế phẩm huyết tương:

a) 170.000 đồng đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150 ml;

b) 215.000 đồng đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 250 ml;

c) 140.000 đồng đối với huyết tương đông lạnh thể tích 150 ml;

d) 200.000 đồng đối với huyết tương đông lạnh thể tích 250 ml;

4.Giá tối đa cho chế phẩm tủa lạnh :

a) 180.000 đồng cho chế phẩm tủa lạnh thể tích 75 ml;

b) 260.000 đồng cho chế phẩm tủa lạnh thể tích 150 ml.

5.Giá tối đa cho một số chế phẩm khác:

a) 160.000 đồng cho khối tiểu cầu pool thể tích 75 ml;

b) 280.000 đồng cho khối tiểu cầu pool thể tích 150 ml;

c) 170.000 đồng cho khối bạch cầu hạt pool thể tích 125 ml;

d) 260.000 đồng cho khối bạch cầu hạt pool thể tích 250 ml.

Điều 2. Căn cứ mức giá tối đa quy định tại Điều 1 trên đây, Thủ trưởng các đơn vị có chức năng cung cấp máu toàn phần và chế phẩm máu ban hành mức giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá mức giá tối đa theo quy định; đồng thời thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đối với các đối tượng không do ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả: Thủ trưởng các đơn vị có chức năng cung cấp máu toàn phần và chế phẩm máu ban hành mức giá cụ thể đảm bảo bù đắp chi phí, có tích luỹ hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh; đồng thời thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng công báo. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Vụ Điều trị, Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo31/05/2007
Số công báoTừ số 324 đến số 325
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành10/05/2007
        Ngày hiệu lực15/06/2007
        Ngày công báo31/05/2007
        Số công báoTừ số 324 đến số 325
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2007/QĐ-BYT quy định giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn