Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, viên chức làm việc tại trung tâm và đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức đã được thay thế bởi Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trợ cấp cho công, viên chức cơ sở bảo trợ xã hội và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM VÀ ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 84/LĐ.TBXH-BTXH ngày 21 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, viên chức làm việc tại các trung tâm và đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về chế độ trợ cấp cho cán bộ, viên chức làm việc tại các trung tâm và đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chế độ, chính sách áp dụng cho đối tượng xã hội ở các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và cộng đồng; Cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và cán bộ, viên chức hưởng chế độ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM VÀ ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này điều chỉnh một số chế độ và chính sách áp dụng cho cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Đối tượng hưởng chế độ này là cán bộ, viên chức đang làm việc trong chỉ tiêu biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu được duyệt tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý gồm:

- Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật.

- Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật.

- Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

- Nhà Nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ tỉnh.

- Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang từ trần của cán bộ.

Chương II

CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐANG LÀM VIỆC Ở CÁC TRUNG TÂM VÀ ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ

Điều 3. Ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp theo các văn bản quy định hiện hành, cán bộ, viên chức nêu tại Điều 2 được hưởng mức trợ cấp khó khăn như sau:

1. Mức phụ cấp 400.000 đồng/người/tháng đối với Giám đốc, Phó giám đốc: Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật, Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa; cán bộ, viên chức đang trực tiếp chăm sóc, phục vụ đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, đề án giải quyết người lang thang xin ăn, nhóm trẻ sơ sinh, Nhà Nuôi dưỡng cha mẹ liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang từ trần của cán bộ.

2. Mức phụ cấp 250.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, viên chức gián tiếp phục vụ đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, đề án giải quyết người lang thang xin ăn.

3. Mức phụ cấp 15.000 đồng/người/ca trực ngày hoặc ca trực đêm cho cán bộ, viên chức của các Trung tâm Bảo trợ Xã hội được cử đi nuôi đối tượng xã hội đang nằm điều trị tại các bệnh viện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trưởng phòng Chính sách liệt sĩ và người có công chịu trách nhiệm lập danh sách cán bộ, viên chức được hưởng chế độ nêu tại Điều 3 trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội, đề án giải quyết người lang thang xin ăn, các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành.

Điều 6. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính triển khai thực hiện Quy định này; đồng thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy định này trong trường hợp cần điều chỉnh theo quy định của Trung ương hoặc tình hình thực tế tại địa phương./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực20/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành10/04/2008
       Ngày hiệu lực20/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chế độ trợ cấp cho cán bộ,viên chức