Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN

Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 280/1997/QĐ-BTC-NSNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước đã được công bố theo lệnh số 47/L-CTN ngày 03/04/1996 của Chủ tịchnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý,lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý của Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chứcbộ máy của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Hệ thống Mục lụcngân sách nhà nước thay thế Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã ban hànhtheo Quyết định 1207/TC/QĐ/NSNN ngày 15/12/1996 để sử dụng cho công tác lập dựtoán, chấp hành và báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước. Hệ thống Mụclục ngân sách nhà nước bao gồm:

- Mã số danh mục Chương.

- Mã số danh mục Loại, Khoản.

- Mã số danh mục Nhóm, Tiểu nhóm.

- Mã số danh mục Mục, Tiểu mục.

- Mã số danh mục các khoản tạm thu-tạm chi ngoài ngân sách.

- Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ 01/01/1997. Những khoản thu-chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày01/01/1997 đã được hạch toán vào các Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm, Mục,Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm ban hành theo Quyếtđịnh 1207/QĐ/NSNN đều phải điều chỉnh về Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm,Mục, Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết địnhnày. Những quy định và hướng dẫn trước đây về Mục lục ngân sách nhà nước tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Cơ quan thuộc Quốc hội, cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộcTrung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triểnkhai và hướng dẫn thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhànước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịutrách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/1997/QĐ-BTC-NSNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu280/1997/QĐ-BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/1997
Ngày hiệu lực01/01/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/1997/QĐ-BTC-NSNN

Lược đồ Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu280/1997/QĐ-BTC-NSNN
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành15/04/1997
     Ngày hiệu lực01/01/1997
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước