Quyết định 23/2005/QĐ-BTC

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 23/2005/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành bổ sung và sửa đổi một số khoản và tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước và Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính; các Thông tư hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, số 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000, số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001 của Bộ Tài chính như sau:

a. Bổ sung khoản 60 thuộc loại 15 (Y tế và các hoạt động xã hội) - Hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em.

Khoản 60 dùng để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách liên quan đến khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chế độ quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em.

b. Bổ sung 2 tiểu mục thuộc Mục 102 (Phụ cấp lương) gồm:

- Tiểu mục 09 - Phụ cấp thâm niên vượt khung

Tiểu mục 09 dùng để hạch toán các khoản chi ngân sách liên quan đến phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Tiểu mục 10 - Phụ cấp kiêm nhiệm

Tiểu mục 10 dùng để hạch toán các khoản chi ngân sách liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm.

c. Sửa tên của 2 tiểu mục của Mục 107 (Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức) sau:

- Tiểu mục 01: "Sinh hoạt phí" sửa lại là "Tiền lương cán bộ xã"

Tiểu mục 01 được dùng để hạch toán các khoản chi ngân sách liên quan đến tiền lương của cán bộ chuyên trách và công chức xã.

- Tiểu mục 03: "Hoạt động phí của phó các đoàn thể" sửa lại là

"Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách xã".

Tiểu mục 03 được dùng để hạch toán các khoản chi ngân sách liên quan đến phụ cấp của các cán bộ chuyên trách xã.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước từ ngày 01/01/2005 đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành hạch toán chưa phù hợp với nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này được điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2005
Ngày hiệu lực08/05/2005
Ngày công báo23/04/2005
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu23/2005/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrần Văn Tá
    Ngày ban hành15/04/2005
    Ngày hiệu lực08/05/2005
    Ngày công báo23/04/2005
    Số công báoSố 18
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2005/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước