Thông tư 60/1999/TT-BTC

Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/1999/TT-BTC NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1999 BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để thực hiện Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 47/1999/TT-BTC ngày 5/5/1999 của Bộ Tài chính về việc "Hướng đẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa"; Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ, Thông tư số 34/1999/NĐ-CP">56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 của Bộ Tài chính "Quy định về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999" và để phục vụ tốt cho công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính bổ sung thêm Chương, Mục và Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

1. Về Chương.

- Mở Chương 144A "Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long" để hạch toán số thu nộp ngân sách nhà nước và số chi của ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu long thành lập theo Quyết định số 769/TTg ngày 18/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở Chương 159 "Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài" để hạch toán số thu ngân sách nhà nước theo luật định của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính). Chương A, B, C, D "Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài" được mở tương xứng với Chương A, B, C, D của bên ký hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

2. Về Mục Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Mở thêm mục 905 "Tạm ứng vốn chương trình 135" để hạch toán số kinh phí ngân sách chi tạm ứng cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

3. Về Tiểu mục

- Mục 015 "Thuế tiêu thụ đặc biệt" mở thêmTiểu mục 03 "Hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền".

- Mục 086 "Thu vay trong nước" mở thêm Tiểu mục 03 "Thu về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc" khi hạch toán thu về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc vào ngân sách nhà nước hạch toán Chương 160A - Loại 10 - Khoản 05 - Mục 086 và Tiểu mục 03.

- Mục 134 "Chi khác" đổi tên và mở Tiểu mục sau:

+ Đổi tên Tiểu mục 13 "Chi tiếp khách" ban hành theo Thông tư số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998 thành "Chi hoàn thuế doanh thu đối với cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu" đã ban hành theo Thông tư số 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 của Bộ Tài chính.

+ Mở Tiểu mục 14 "Chi tiếp khách" các khoản chi tiếp khách đã hạch toán ở Tiểu mục 13 từ ngày 1/1/1999 nay chuyển về hạch toán ở Tiểu mục 14.

- Mục 135 "Trả lãi tiền vay trong nước" mở Tiểu mục 09 "Phát hành về công trái xây dựng Tổ quốc".

- Mục 158 "Trả nợ gốc vay trong nước" mở Tiểu mục 03 "Phát hành về công trái xây dựng Tổ quốc".

Khi trả nợ gốc và lãi phát hành về công trái xây dựng Tổ quốc, ngân sách chi hạch toán Chương 160A - Loại 10 - Khoản 05 - Mục 158 - Tiểu mục 03 và Mục 135 - Tiểu mục 09.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999 (riêng số thu nộp của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện từ ngày ký). Trong quá trình thực hiện, nếu còn gì vướng mắc đề nghị có công văn gửi về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/1999/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 60/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/1999
Ngày hiệu lực 01/01/1999
Ngày công báo 22/07/1999
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 60/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 01/06/1999
Ngày hiệu lực 01/01/1999
Ngày công báo 22/07/1999
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

Lịch sử hiệu lực Thông tư 60/1999/TT-BTC bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước