Quyết định 26/2004/QĐ-BTC

Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2004/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành bổ sung và huỷ bỏ một số Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước và Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính; các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, số 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000, số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001 của Bộ Tài chính như sau:

a. Bổ sung Tiểu mục của Mục 002 "Thuế thu nhập doanh nghiệp" như sau:

- Tiểu mục 05 "Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất".

- Tiểu mục 06 "Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền thuê đất".

b. Bổ sung và huỷ bỏ Tiểu mục của Mục 015 "Thuế tiêu thụ đặc biệt" như sau:

- Huỷ bỏ các Tiểu mục sau:

+ Tiểu mục 01: "Hàng hoá sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết ngân sách trung ương 100% theo Luật Ngân sách Nhà nước".

+ Tiểu mục 04: "Hàng hoá sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết giữa ngân sách các cấp của chính quyền địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước".

- Bổ sung các Tiểu mục sau:

+ Tiểu mục 05: "Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước".

+ Tiểu mục 06: "Mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nước"

+ Tiểu mục 07: "Mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất trong nước".

+ Tiểu mục 08: "Mặt hàng xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng được sản xuất trong nước".

+ Tiểu mục 09: "Các dịch vụ, các hàng hoá khác sản xuất trong nước"

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Các khoản thu nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2004 đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành hạch toán chưa phù hợp với nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này được điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2004/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2004
Ngày hiệu lực12/04/2004
Ngày công báo28/03/2004
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2004/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu26/2004/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Văn Tá
     Ngày ban hành18/03/2004
     Ngày hiệu lực12/04/2004
     Ngày công báo28/03/2004
     Số công báoSố 16
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2004/QĐ-BTC sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước