Thông tư 67/2001/TT-BTC

Thông tư 67/2001/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/2001/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNN

Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Chương của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

1/ Đối với Chương B:

- Bỏ Chương 085B "Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình";

- Đổi tên Chương 086B "Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em" thành "Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em".

2/ Đối với Chương C:

Để đảm bảo quản lý hạch toán và thuận tiện cho công tác tin học hoá thống nhất trong ngành tài chính, trên cơ sở quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Tài chính uỷ quyền cho Sở Tài chính - Vật giá quy định lại mã số Chương C cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không vượt quá số lượng phòng quy định tại điểm 3 điều 1 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ căn cứ vào mã số Chương C đã ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các Thông tư bổ sung, sửa đổi có liên quan của Bộ Tài chính, theo nguyên tắc lấy mã số Chương C lớn nhất của các cơ quan chuyên môn cũ đã sát nhập để quy định cho cơ quan chuyên môn mới được thành lập.

Ví dụ: Sát nhập phòng Kế hoạch huyện có mã số Chương 013C với phòng Tài chính huyện có mã số Chương 018C thành phòng Tài chính - Kế hoạch thì lấy mã số Chương 018C để quy định cho phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Trường hợp thành lập cơ quan chuyên môn mới, không trên cơ sở sát nhập, các cơ quan chuyên môn cũ, khi đặt mã số Chương C cho cơ quan chuyên môn mới Sở Tài chính - Vật giá gửi công văn về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính quy định mã số và có hướng dẫn chung đối với đơn vị mới thành lập trên toàn quốc.

- Những cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được quy định tại các Luật, Pháp lệnh vẫn giữ nguyên tổ chức, tên gọi và mã số Chương C như quy định hiện hành.

3/ Chi quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước đây đang hạch toán Chương 023B, nay chuyển nhiệm vụ này về Uỷ ban nhân dân cùng cấp hạch toán Chương 005C "Văn phòng UBND".

Thông tư này thay thế Thông tư số 58/2001/TT-BTC ngày 11/7/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2001. Các quy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 1/1/2001 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đã hạch toán theo Chương B,C quy định của Mục lục NSNN hiện hành được điều chỉnh về hạch toán và quyết toán ở các Chương B,C quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan chuyên môn có liên quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc nhà nước trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hạch toán và quyết toán số thu, chi NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các địa phương có công văn gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu và hướng dẫn tiếp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2001/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu67/2001/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2001
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo15/10/2001
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2001/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu67/2001/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýPhạm Văn Trọng
    Ngày ban hành22/08/2001
    Ngày hiệu lực01/01/2001
    Ngày công báo15/10/2001
    Số công báoSố 38
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước